Ysgol Dyffryn Nantlle

Hafan > Llywodraethwyr > Pwy ydy Pwy

Pwy ydy Pwy

Cadeirydd: Mrs Sara Lloyd Evans
Is-gadeirydd: Mrs Iona Wyn Jones

Awdurdod Addysg Lleol:

Y Cynghorydd Craig Ab Iago
Mr Stephen Barnard

Cynrychiolwyr Rhieni:

Miss Rhiannon Mair
Mrs Sara Lloyd Evans
Mrs Sian Jones
Mrs Sioned Perkins
Mrs Iona Wyn Jones (AALl) 
Mr Sion Owen
Mrs Emma Lloyd-Edwards


Aelodau Cymunedol:

Mr Paul Thomas
Mr Alun Ffred Jones
Mr Guto Rhys Huws


Cynrychiolwyr Athrawon:

Mrs Elen Williams
Miss Roberta Williams

Pennaeth: Mrs Rhian Parry Jones
Clerc y Corff: Ms Elen Williams