Ysgol Dyffryn Nantlle

Hafan > Llywodraethwyr > Pwy ydy Pwy

Pwy ydy Pwy

Cadeirydd: Mrs Sara Lloyd Evans
Is-gadeirydd: Mr Guto Rhys Huws

Awdurdod Addysg Lleol:

Y Cynghorydd Craig Ab Iago
Mr Stephen Barnard
Mrs Sioned Perkins
Mrs Sian E Jones

Cynrychiolwyr Rhieni:

Miss Rhiannon Mair
Mrs Sara Lloyd Evans
Mr Sion Owen
Mrs Emma Lloyd-Edwards
Helen Walker Brown


Aelodau Cymunedol:

Mr Paul Thomas
Mr Alun Ffred Jones
Mr Guto Rhys Huws
Mr Elis Massarelli-Hughes


Cynrychiolwyr Athrawon:

Miss Dwynwen Fflur
Miss Roberta Williams

Pennaeth: Mrs Rhian Parry Jones
Clerc y Corff: Ms Elen Williams