Ysgol Dyffryn Nantlle

Hafan > Disgyblion > Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol

Disgyblion y Cyngor Ysgol yn gwenu o flaen hysbysfwrdd yn neuadd yr ysgol

Bydd y cyngor ysgol yn cyfarfod o leiaf unwaith pob hanner tymor

Caiff y dudalen yma ei ddefnyddio er mwyn amlinellu sut caiff llais y dysgwyr ei ddefnyddio er mwyn gwella ein hysgol

Beth Ddywedoch Chi - Beth Wnaethom Ni