Ysgol Dyffryn Nantlle

Hafan > Disgyblion > Gwefannau Addysgol

Gwefannau Addysgol

Hwb Cymru

Trwy Hwb, mae Llywodraeth Cymru yn darparu gwasanaethau digidol dwyieithog i bob ysgol a gynhelir er mwyn cefnogi dysgu ac addysgu drwy’r Cwricwlwm i Gymru.

Trwy fewngofnodi unwaith ar Hwb, cewch fynediad at y canlynol:

GCSE Pod

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn gwylio fideo rhagarweiniol i fyfyrwyr: 

Fideo yma'n fuan...


Sut ydw i'n cael mynediad? 

  1. Agorwch www.gcsepod.com a chliciwch Login
  2. Cliciwch "New to GCSEPod? Get Started" cyn dewis student
  3. Ysgrifennwch eich enw, dyddiad geni ac enw'r ysgol. Bydd enw'r ysgol yn arddangos mewn dewislen cwymp (dropdown menu) . Cliciwch ar enw'r ysgol i gadarnhau
  4. Bydd botwm glas yn arddangos. Cliciwch arno cyn mewnbynnu'ch enw defnyddiwr a chyfrinair i fewngofnodi

Mae'n arfer dda i osod yr un enw defnyddiwr a chyfrinair yma a'ch cyfrif HWB. Golyga hyn y bydd hi'n haws cael mynediad mewn achos o anghofio'ch manylion. 

Corbett Maths

Mae gwefan CorbettMaths yn adnodd defnyddiol iawn ar gyfer adolygu i wella'ch sgiliau rhifedd. Bydd cyfleoedd i wylio fideos addysgol yn osgytal â chwblhau cwestiynau 

Cormettmaths.com

Mathemateg

Adnodd ardderchog ar gyfer dargangod hen bapurau arholiad, fideos addysgol yn osgytal â phecynnau gwaith i'ch helpu i baratoi ar gyfer arholiadau TGAU a Lefel A

www.mathemateg.com/