Ysgol Dyffryn Nantlle

Hafan > Disgyblion > Gwefannau Addysgol

Gwefannau Addysgol

Hwb Cymru

Trwy Hwb, mae Llywodraeth Cymru yn darparu gwasanaethau digidol dwyieithog i bob ysgol a gynhelir er mwyn cefnogi dysgu ac addysgu drwy’r Cwricwlwm i Gymru.

Trwy fewngofnodi unwaith ar Hwb, cewch fynediad at y canlynol:

Corbett Maths

Mae gwefan CorbettMaths yn adnodd defnyddiol iawn ar gyfer adolygu i wella'ch sgiliau rhifedd. Bydd cyfleoedd i wylio fideos addysgol yn osgytal â chwblhau cwestiynau 

Cormettmaths.com

Mathemateg

Adnodd ardderchog ar gyfer dargangod hen bapurau arholiad, fideos addysgol yn osgytal â phecynnau gwaith i'ch helpu i baratoi ar gyfer arholiadau TGAU a Lefel A

www.mathemateg.com/

Carlam Cymru

Sesiynnau adolygu a lles am ddim 

Gwefan Carlam Cymru