Ysgol Dyffryn Nantlle

Hafan > Gwybodaeth > Staff yr Ysgol

Staff yr Ysgol

Uwch dîm Rheoli

Pennaeth: Mrs Rhian Parry Jones
Dirprwy Bennaeth: Mr Huw G. Evans
Dirprwy Bennaeth: Mrs Clare Jones
Pennaeth Cynorthwyol: Mrs Enid Price Huws
Pennaeth Cynorthwyol: Mr Deiniol Tudur Davies

Penaethiaid Blwyddyn

Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 7:Miss Roberta Williams
Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 8: Miss Efa Evans
Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 9: Miss Sera Bailey
Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 10: Miss Leah Williams
Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 11:Mr Deiniol Davies
Pennaeth Y Chweched Dosbarth: Mrs Sioned Rhys/ Miss Dwynwen Fflur

Staff Addysgu

Arweinydd y Gymraeg/ Cydlynydd Iaith: Mrs Enid Price Huws
Ail yn y Gyfadran Gymraeg/ Cydlynydd Llythrennedd/ Cydlynydd y BAC CA5: Miss Lowri Ifan
Cymraeg: Miss Roberta Williams
Cymraeg: Mrs Wendy Jenkins

Arweinydd Saesneg: Mrs Connie Robinson
Saesneg/ Gwasanaethau Cyhoeddus / Arweinydd Gyrfaoedd: Mrs Clare Jones
Saesneg / Cydlynydd y BAC CA4: Miss Dwynwen Fflur
Saesneg / Cydlynydd Cymhwysedd Digidol: Miss Efa Evans

Arweinydd Mathemateg: Mr Deiniol Tudur Davies
Ail yn y Gyfadran Mathemateg/ Cydlynydd Rhifedd: Mr Alun Edwards
Mathemateg: Mr Cynan Glyn

Arweinydd Gwyddoniaeth: Mr Dafydd Parry
Arweinydd Ffiseg: Mrs Delyth Jennings
Arweinydd Cemeg: Miss Tanwen Borland
Gwyddoniaeth: Miss Sera Bailey

Technoleg Gwybodaeth: Miss Jessica McGee
Athro Dylunio Thechnoleg ac Adeiladwaith: Mr Ioan Jones
Dylunio a Thechnoleg: Mrs Mari Morris

Arweinydd Ieithoedd Tramor Modern: Mrs Sioned Rhys

Arweinydd Dyniaethau/ Arweinydd Dyniaethau: Mr Gwion Williams
Ail yn y Gyfadran Dyniaethau / Arweinydd Addysg Grefyddol: Miss Leah Williams
Dyniaethau/ Iechyd a Gofal / Cerdd: Miss Samantha Burgess
Athrawes Hanes: Miss Gwenllian Williams

Ail yn y Gyfadran Celfyddydau Mynegiannol/ Arweinydd Celf: Mr Dylan H. Owen
Athrawes Cerdd: Miss Esyllt Hill

Arweinydd y gyfadran Addysg Gorfforol a Iechyd a Lles: Mr Ifan D Jones
Ail yn y gyfadran Iechyd a Lles: Miss Cerys Jones

 

Staff Ategol

Rheolwr Busnes a Chyllid / Clerc y Llywodraethwyr: Ms Elen Williams
Goruchwyliwr Swyddfa/ Cymhorthydd Clerigol: Miss Sioned Ann Jones
Technegydd TGCh / Technoleg / Gwyddonaieth a Swyddog cefnogi Ysgol: Mrs Jane Williams
Gofalwr: Mr R. Eurwyn Jones
Swyddog Llesiant a Chynhwysiad: Miss Iola G. Parry
Uwch Gymhorthydd Bugeiliol: Mrs Llio Griffith Jones
Uwch Gymhorthydd Bugeiliol: Mr Iolo Williams
Uwch Gymhorthydd ADY a Llesiant: Miss Catherine Peacock-Williams
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Miss Jacqueline Parry
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Mrs Shirley Pearson
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Miss Carly Lovell
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Mr Sion Roberts

Staff Asiantaethau Eraill

Swyddog Chwaraeon am Oes: Ms Bev Atkin
Cwnselydd: Mrs Nia Williams
Swyddog Lles Addysg: Mr Sion Owen
Nyrs Ysgol: Mrs Nia Williams
Heddlu: PC Rhiannon Wright
Gweithiwr Cymorth Ieuenctid: Mr Barry Alan Williams
Swyddog Rygbi:  Ethan Fackrell