Ysgol Dyffryn Nantlle

Hafan > Disgyblion > Arholiadau

Arholiadau

Dyddiadau Allweddol

Defnyddiwch y botymau isod er mwyn agor amserlenni arholiadau'r Haf gan CBAC

Arholiadau TGAU Haf 2023 (CBAC)

Adolygu

Rydym yn awgrymu'n gryf fod disgyblion yn paratoi'n drylwyr tuag at eu arholiadau. Er mwyn cynnig cymorth i ddisgybluion bydd yr ysgol yn darparu sesiynau adolygu ychwanegol. 

Amserlen Sesiynau Adolygu Blwyddyn 11

Arholiadau Ffug

Caiff amserlenni arholiadau ffug eu ychwanegu yma