Ysgol Dyffryn Nantlle

Hafan > Gwybodaeth > Swyddi

Swyddi

Caiff swyddi yn yr ysgol eu uwchlwytho yma yn ogystal â gwefan cyngor Gwynedd. Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb a/neu angen mwy o wybodaeth i drafod yn anffurfiol â’r Pennaeth, Mrs Rhian Parry Jones.  (01286 880 345)