Ysgol Dyffryn Nantlle

Hafan > Disgyblion > Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Darpariaeth ADY a Chynhwysiad

Mae'r ddogfen yn amlinellu darpariaeth ADY a chynhwysiad Ysgol Dyffyn Nantlle

Darpariaeth ADY a Chynhwysiad 2023-24

Awtistiaeth a Dynameg Teulu

Bydd y cyflwyniad hwn yn canolbwyntio ar y canlynol: Croesawu nodweddion awtistig yn y cartref gan gynnwys annog cyfeillgarwch, rheoli emosiynau dwys a diddordebau angerddol. Cyfnodau awtistiaeth trwy gydol oes, yn enwedig glasoed a blynyddoedd cynnar oedolion. Yr effaith ar ddeinameg teuluol o gael nifer o blant awtistig a/neu fam neu dad â nodweddion awtistig, gan gynnwys yr effeithiau ar gysondeb magu plant, perthynas briodasol a’r plant nodweddiadol. Cystadleuaeth brodyr a chwiorydd.

Poster y Digwyddiad

 

Defnyddiwch y linc isod er mwyn cofrestru

Ffurflen gofrestru