Ysgol Dyffryn Nantlle

Home > Privacy Policy

Privacy Policy

 

English to follow:

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifri, felly fe'ch anogwn i ddarllen y polisi hwn yn ofalus gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth bwysig ynghylch:  

  • Pwy ydym ni  
  • Pa wybodaeth ydym yn casglu 
  • Sut a pham yr ydym yn casglu, yn storio ac yn rhannu gwybodaeth bersonol
  • Eich hawliau yng nghyswllt eich gwybodaeth bersonol
  • Sut i gysylltu â ni ac awdurdodau goruchwylio os oes gennych gŵyn 

 

Datganiad preifatrwydd