Ysgol Dyffryn Nantlle

Hafan > Gwybodaeth > Cwpwrdd Bwyd

Cwpwrdd Bwyd

Rydym ni yn aelodau o Gyngor Ysgol, Ysgol Dyffryn Nantlle, ac rydym ni angen eich help chi. Ein bwriad ydy dechrau ‘Cwpwrdd Bwyd’ yn yr ysgol. Cwpwrdd bwyd ydy ein syniad ni o rywbeth tebyg i fanc bwyd. Gyda chostau byw yn cynyddu, a bwyd yn un o’n costau mwyaf hanfodol, gall teuluoedd gael mynediad at ein Cwpwrdd Bwyd, ble y byddant yn derbyn bocs gyda gwahanol fwydydd.

Oes gennych chi un neu ddau o diniau sbar yn eistedd yng nghefn eich cwpwrdd? Buasem yn hynod o ddiolchgar i dderbyn bwyd at ein cynllun. Buasem yn ddiolchgar iawn o unrhyw un o’r canlynol:

 • Tuniau ffrwythau a llysiau
 • Tuniau pysgod a chig
 • Saws pasta
 • Pwdin reis
 • Ffa-pob
 • Pasta
 • Reis 
 • Grawnfwyd
 • Tuniau sŵp
 • Siwgr 
 • Coffi 
 • Te
 • Bisgedi
 • Unrhyw beth sydd gyda dyddiad go dda arno!

Bydd bocs pwrpasol yn cael ei gadw yn y swyddfa os ydych yn dymuno cyfrannu. Gwerthfawrogwn eich cefnogaeth ac eich haelioni yn fawr iawn. Diolch